Kotizacija

Kotizacija za zdravnike znaša 150 evrov, za specializante, medicinske sestre 100 evrov, za člane društev bolnikov pa je udeležba brezplačna. Kotizacija vključuje vse materiale in pogostitve na konferenci.